Překlady & tlumočení

Překlady

Zajišťujeme různé typy překladů . Od informativního překladu, který slouží k prostému pochopení obsahu, až po vysoce odborné texty určené k publikování, včetně grafické úpravy podle originálu. Výsledný text prochází obvykle základní jazykovou korekturou, odborné texty navíc kontrolou terminologie, stylistiky a typografie. Korektury a revize zajišťuje jiná osoba než samotný překlad. Konečný rozsah překladatelských prací závisí na dohodě s objednatelem a má dopad na cenu a dodací lhůtu.


Ověřené překlady

Ověřený překlad je překlad vyhotovený či ověřený překladatelem jmenovaným pro tento účel a pro daný jazyk krajským nebo městským soudem.

Nejčastěji se takto překládají osobní dokumenty, jako jsou rodné listy, oddací listy a vysvědčení, dále výpisy z obchodního rejstříku, rejstříku trestů, smlouvy, diplomy, lékařská potvrzení apod.

Přeložený text se připevňuje k originálu a opatřuje překladatelskou doložkou s kulatým razítkemkterá je nedílnou součástí překladu. Pokud si chcete ponechat originální doklad, je třeba dodat k překladu ověřenou kopii dokumentu (zajišťují notáři nebo Czechpoint).


Simultánní tlumočení

Obvykle se jedná o konferenční tlumočení projevů řečníků, kteří hovoří ve své mateřštině nebo schválených jednacích jazycích. Tlumočníci v tlumočnických kabinách paralelně s projevem tlumočí do sluchátek účastníků v jejich preferovaném jazyce. V každé kabině tlumočí souběžně dva tlumočníci.

Na přání zajišťujeme i tlumočnickou techniku.

Jinou variantou simultánního tlumočení je šušotáž, šeptané tlumočení bez nutnosti použití tlumočnické techniky.

Cena se obvykle účtuje po půldnech a pohybuje se v rozmezí 4000 – 7000 Kč bez DPH za jednoho tlumočníka v závislosti na kombinaci jazyků.


KONSEKUTIVNÍ TLUMOČENÍ

Jde o následné tlumočení , kdy tlumočník čeká, až řečník pronese určitou část projevu, odmlčí se a poskytne tlumočníkovi čas k převodu do druhého jazyka. Obvykle se využívá při obchodních jednáních, obědech, u soudu, na úřadech apod. Soudní či úřední tlumočení smí zajišťovat pouze tlumočník oprávněný krajským soudem, který disponuje kulatým razítkem a provádí ověřené tlumočení se soudní doložkou.

Cena tlumočení se obvykle účtuje za hodinu a pohybuje se v rozsahu 900–1800 Kč v závislosti na kombinaci jazyků.

Kontakt

info@language.agency

ČR: +420 723 617 517

France t: +33 6 71 02 78 95

Österreich t: +43 664 9734373

© 2020 | language.agency